Úvodní stránka

Společnost GETA Centrum s.r.o. se pohybuje v oblasti pracovního lékařství od roku 1992. V roce 1999 vyvinula a uvedla na trh přístroj EMG Holter pro hodnocení lokální svalové zátěže. Od roku 2006 začala poskytovat ergonomické poradenství v průmyslu. Za tímto účelem si pořídila software Tecnomatix Classic Jack, který v sobě obsahuje moderní metody pro hodnocení fyzické zátěže pracovní činnosti a pracovního prostředí na organismus pracovníka.

Poskytované služby se mění dle typu vykonávané činnosti, pracovního prostředí a zájmu zaměstnavatele. Správně provedená ergonomie na pracovišti se odvíjí od možnosti úpravy pracovního prostředí a pracovního postupu. Našim krédem je poskytovat služby v zájmu zaměstnavatele, tak aby došlo ke snížení fyzické zátěže a nedošlo k omezení výroby či zbytečně vysokým investicím zaměstnavatele pro optimalizaci pracovní činnosti.

Služby mohou být čistě analytické, kde se hodnotí vliv práce na pracovníka a posuzuje se míra fyzické zátěže. Nebo mohou být spojené s nápravnými opatřeními, které ukazují příčiny vysoké zátěže a možnosti k jejímu snížení. Nedílnou součástí služeb je ergonomické poradentství a školení. Detailnější seznam poskytovaných služeb viz Služby a popis softwaru Jack.