ForceSolver

Analýza stanovuje maxímální akceptovatelnou sílu pro klouby v muskuloskeletálním pohybovém aparátu. Silová zátěž z pracovního prostředí se zadává ve formě hodnot, kde v závislosti na percentilu zatěžovaného pracovníka, poloze, četnosti, době působení a velikosti síly, se vyhodnocuje její vliv.

Princip:

Síla působí v určitém místě, s určitou orientací, o určité intenzitě přes rameno (délku) na pohybový aparát. Analýza ForceSolver, pomocí biomechanického modelu člověka, rozloží sílu a vypočítá její hodnotu pro jednotlivé klouby. Vypočítaná sílu se porovná se statisticky stanovenou, a tím se ohodnotí její vliv na organismus.

Zátěž se hodnotí pro klouby a segmenty těla při jejich rotaci, flexi, extenzi, abdukci, addukci.

21 typů hodnocených míst; 18x kloubní spojení, 3x bederní oblast:

 • zápěstí
 • loket
 • rameno
 • trup
 • kyčel
 • koleno
 • kotník
 • L4/L5

Vyšlé hodnoty stanoví procento schopných pracovníků vykonat fyzický úkon, bez zvýšeného rizika poranění.

Výsledek:

 • zátěž kloubů, segmentů
 • zátěžové limity - max. dovolené síly
 • procento schopných pracovníků snést daný typ zátěže

Shrnutí:

Zjištění max. akceptovatelné síly v průběhu pracovního úkonu je důležité pro správný chod pohybového aparátu. Bude-li zátěž překračovat dovolenou sílu, bude stoupat pravděpodobnost přetížení pohybového aparátu. Přesněji bude překračovat zátěžové limity kloubních spojení, svalů, šlach. Překračování limitů se může projevit jako trvalé, či dočasné poškození pohybového aparátu.