Tecnomatix Classic Jack

Při poskytování ergonomických služeb používáme specializovaný ergonomický software Technomatic Classic Jack.

Software Jack je universální nástroj pro hodnocení vlivu pracovního prostředí na pracovníka. Umožňuje uživateli vytvořit 3D model pracovního prostředí, 3D model pracovníka a 3D model pracovní činnosti. Zároveň simuluje jejich vzájemné vazby s ohledem na ergonomii, efektivitu práce a fyzickou zátěž pracovníka.

 

Možnosti:

  • snížení působících sil
  • zjištění fyzické zátěže
  • označení kritických míst
  • 3D optimalizace pracovního prostředí - výška a sklon pracovní roviny, vzdálenosti objektů, umístění objektů, typ úkonu atd.
  • stanovení optimální výšky pracovníků
  • stanovení optimální výšky pracovní roviny k výšce pracovníka
  • stanovení optimálních poloh
  • stanovení max. akceptovatelných sil

Přímo v programu ve virtuálním 3D prostředí lze, s použitím implementovaných biomechanických a ergonomických analýz, simulovat a vyhodnocovat působení pracovní činnosti a pracovního místa na člověka, a tím zhodnotit míru fyzické zátěže.

Implementované biomechanické a ergonomické analýzy
Biomechanické Manipulace s břemeny Energetický výdej Posturální
ForceSolver NIOSH Metabolic Energy Expenditure RULA
Static Strength Prediction Manual Handling Limits Fatique Analysis OWAS
Lower Back Analysis     NV 361/2007

 

Míra fyzické zátěže je snadno interpretovatelná do reálného pracovním prostředí. Zjistí se konkrétní úseky pracovní činnosti, které nejvíce zatěžují pracovníka. Uživatel softwaru následně na základě těchto zjištění může vytvořit návrhy opatření, které v porovnání se stávajícím řešením objektivně snižují zátěž pracovníka.

Návrhy opatření v sobě běžně obsahují rozměrové parametry pracovního místa, pracovní postup, rozložení nebo změnu pracovních prvků (odkládací krabice, nástroje, přípravky, voziky, atd.).

Výsledkem simulace je virtuální model pracovního místa vytvořený přímo pro pracovní populaci. Model je vytvořen tak, aby došlo ke snižení zátěže pracovníků a výskytu fyziologicky nepřijatelných poloh. Manipulační výšky a dosahové vzdálenosti jsou standardně navrhovány pro 50 percentilního pracovníka.