Lower Back Analysis

Lower Back Analysis je metoda pro hodnocení zatížení zad. Konkrétně síla působící na praconíka se převádí skrz muskuloskeletální aparát do meziobratlí L4/L5 (bederní oblast). Toto meziobratlí má pro sebe stanovené limity v podobě maxímální akceptovatelné tlakové a smykové síly. Tlaková síla podmíněně přijatelná, ale nedoporučená, je 3400 N. Při překročení této síly dochází ke zvýšenému riziku poranění zad v bederní oblasti. Při překročení síly 6400 N je pracovník vystaven kritickému zatížení, síla není v žádném případě akceptovatelná. Smykový limit je 1000 N.

 
 

Dále metoda vypočítává sagitální, laterální a axiální momenty, které představují vliv horní části těla a váhy břemene na obliques a ractus abdonimi. Zároveň stanovuje tenzi ve svalech pro pět zádových svalových skupin s distribučním rozdělením momentů sil.