NV 361/2007

Software umožňuje porovnat pracovní polohy s hygienickými limity z NV 361/2007 Sb. ve znění dalších předpisů.

V nasimulovaném pracovním prostředí se vytvoří model pracovníka, pracovnice, který se uvede do polohy vyskytující se na pracovišti. Tato poloha se ohodnotí, a přesně se zjistí, při jaké činnosti dochází k jak vysokému překročení hygienických limitů, a o jaké parametry by se mělo pracovní prostředí změnit, aby nedocházelo k jejich překročení.