RULA

Zkratka pochází z anglického názvu Rapid Upper Limb Assessment (Rychlé Hodnocení Horních Končetin).

Vstupní hodnoty:
  • poloha rukou, zápěstí
  • poloha trupu, krku, nohou
  • síla
  • četnost

Poloha společně se silou a četností stanovuje hodnotu zatížení muskuloskeletálního systému. Hodnocení je ve formě čísel na škále od 1-7, kde jednotlivé hodnoty znamenají:

  • 1-2 držení těla je přijatelné (pokud není poloha udržována nebo opakována po příliš dlouhou dobu)
  • 3-4 je třeba provést další analýzy, změna pracovního úseku je možná
  • 5-6 je třeba provést další analýzy, změna je vyžadována brzy
  • 7 je třeba provést další analýzy, změna je nutná okamžitě

Hodnocení je rychlé a pomůže odkrýt problematickou zátěž na pohybové ústrojí. Risk faktor ohodnotí i jednotlivé dílčí úseky, jako je zápěstí, nadloktí, ap. Metoda se běžně používá v praxi v podobě checklistů.