Služby

Základní přehled služeb:

Ergonomie:

 • identifikace potenciálních muskoloskeletálních problémů v pracovním provozu analýzou rizik a na základě požadavků managementu
 • hodnocení identifikovaných rizikových pracovních úseků / operací / míst
 • vypracování návrhů opatření na snížení pracovních rizik a zdravotních problémů při zachování optimálního pracovního výkonu

Neautorizované měření lokální svalové zátěže horních končetin metodou integrované elektromyografie:

 • měření pro vyhodnocení lokální svalové zátěže
 • měření pro účely vyhodnocení efektivity preventivních opatření
 • měření při zavádění nových technologií

Hodnocení celkové fyzické zátěže:

 • hodnocení ruční manipulace s břemeny
 • výpočet energetického výdeje

Hodnocení tažných a tlačných sil:

 • měření sil při manipulaci s jednoduchými bezmotorovými prostředky
 • měření síly na ovladačích
 • měření jednorázových silově náročných úkonů

Školení a poradenství:

 • spolupráce s managementem a zaměstnanci při aktivním řešení problémů
 • školení středního managementu v ergonomii práce
 • školení konstruktérů, technologů v základech aplikované ergonomie
 • poradenství při úpravách stávajících pracovišť a při přípravě nového pracoviště
 • výcvik zaměstnanců v ergonomii práce